Engelsk Cocker træning

Brugshund begynder

Til begyndertræning lægges der vægt på at introducere hunden for terræn og vildt. Her lærer hunden terrænskift, skudtræning, vandarbejde, marksøg og generel forståelse for at få hunden brugsgodkendt via land- og vandprøven.
Vi kommer til at arbejde i forskelligt terræn inkl. vand. Det også her vi lære hunden at tage vildt og behandle det korrekt. Her arbejder vi med at lære hundene ar fokusere på opgaver selv om de er i terræn der kan give lejlighed til distraktion.

For at deltage i Brugshundetræning – begynder skal hunden kunne apportere stabilt kanvasdummy som minimum og være i besiddelse af almindelig god lydighed.

Hunde, der ikke skal bruges på prøver eller jagt er ligeledes meget velkommen, men der er samme krav for at kunne deltage på holdet.

Medbring:
Halsbånd og line
Belønning til hunden (gerne godbidder eller andet, som hunden er glad for)
Evt. egne dummyer
Håndklæde til hunden

Vi træner i Hesteskoen 8 mandage.  Prisen er 500 kr for medlemmer og 550 kr for ikke medlemmer. Ved tilmelding udfyldes medlemsnummer. Ikke-medlemmer skriver blot "Intet nummer".

Ved venteliste forbeholder vi os retten til at tilbyde en plads til medlemmer af Spanielklubben frem for ikke-medlemmer.

Holdet aflyses ved færre end 4 tilmeldte.