Engelsk Cocker træning

Brugshund begynder

Til begyndertræning lægges der vægt på at introducere hunden for terræn og vildt. Her lærer hunden terrænskift, skudtræning, vandarbejde, marksøg og generel forståelse for at få hunden brugsgodkendt via land- og vandprøven.
Vi kommer til at arbejde i terræn både på mark og vand. Så er det også her vi lære hunden at tage vildt og behandle det korrekt. Her arbejder vi med at lære hundene ar fokusere på opgaver selv om de er i terræn der kan give lejlighed til distraktion.
For at deltage i Brugshundetræning – begynder skal hunden kunne apportere stabilt kanvasdummy som minimum og være i besiddelse af almindelig god lydighed.
Vi arbejder hen mod at kunne deltage i en land/vand prøve.

Hunde, der ikke skal bruges på prøver eller jagt er ligeledes meget velkommen, men der er samme krav for at kunne deltage på holdet.

Kan hunden ikke apportere kan træneren afvise hunden på holdet og brugerbetaling vil ikke blive refunderet. Dog kan man få tilbudt plads på lydighedshold hvis antallet tillader det. Er man i tvivl om man er klar så kontakt træner.

HUSK: håndklæde, da vi kommer til at arbejde med vand, når søen har den rette temperatur.

Vi træner i Morrild 8 mandage.  Prisen er 450 kr for medlemmer og 550 kr for ikke medlemmer. Ved tilmelding udfyldes medlemsnummer. Ikke-medlemmer skriver blot "Intet nummer".

Ved venteliste forbeholder vi os retten til at tilbyde en plads til medlemmer af Spanielklubben frem for ikke-medlemmer.

Holdet aflyses ved færre end 4 tilmeldte.

Dato og tid

Tirsdag den 11. august 2020 klokken 18:00 til tirsdag den 29. september 2020 klokken 20:00

Tilmeldingsfrist

Onsdag den 19. april 2020 klokken 09:00

Scroll til toppen