Schweiss  træning

Dette er et træningsforløb, hvor alle kan være med, om du er begynder eller har trænet en del. Træningen tilrettelægges til den enkelte kursist. Du vil få de generelle træningsteknikker til, hvordan du og din hund træner fra nybegynder til et 1000m spor (overnatningsspor). Derudover vil du få en kort intro til, hvordan du kan finde rundt i skoven, så du ikke bliver væk 😉 Det er en rigtig god egenskab at have, når man lægger spor og senere hen skal gå det. At vide præcis hvor man lagde det.

En typisk træning vil bestå i, at vi starter med kort intro/hvordan er det gået siden sidst. Derefter går vi ud og lægger træningssporene. Imens sporene får lidt liggetid fortælles lidt teori og der besvares spørgsmål. Når det er tid til at træne med hund, går vi samlet ud og går sporene et efter et. Der gives gode råd og fif til den enkelte fører og hund til, hvordan de kan komme videre og der forklares, hvad du kan træne til næste gang. På den måde tages der udgangspunkt i det niveau du har her og nu - uanset andres niveau. Det anbefales andre (uden hund) at gå med bagved, da man lærer mindst lige så meget ved at se andres samarbejde med hund, da man ikke selv er fokuseret på spor/hund, men kan se hvordan står/går fører i forhold til hund - samarbejdet - som er mindst lige så vigtigt.

Varighed 8 gange - vær obs på at der er forskellige mødesteder. Vi vil primært være i Hammer Bakker v. Skeldalsvej og Kirkedalen p-plads ved Svenstrup (GPS: 56.9929308, 9.8402289). Hvis der er stemning for det booker vi også skov andre steder et par gange, fx Hune plantage og Rold.

Træningsgange er lørdage kl 9-13 (ca). De første 2 gange er i Hammer Bakker

  1. april, 1. maj, 8. maj, 22. maj, 3. juni, 17. juni, 7. aug, 21. aug

Instruktør: Martin Skyberg-Hansen (mangeårig erfaring med spor og schweissdommer)

Der vil være blod, klove og skind til rådighed. Blod kan derudover købes til træningen hjemme.

Pris: 450 kr (550 kr for ikke-medlemmer), max deltagerantal 10 hunde.

Medbring: Hund, sele, sporline (lang line, ca. 8-10 m), belønning til når hunden finder skindet - en lille kattemadspaté er en god belønning.


Der planlægges på Schweiss prøver til efteråret!


 

Angående Coronasituationen - taget fra DKK’s FBside:

DKK´s anbefalinger til genoptagelse af hundetræning under corona-situationen

Ud fra myndighedernes seneste udmelding og retningslinjer vurderer Dansk Kennel Klub, at hundetræning AFHOLDT UDENDØRS OG PÅ SMÅ HOLD PÅ MAKSIMALT 10 PERSONER (inkl. instruktør) vil kunne genoptages fra og med TIRSDAG DEN 14. APRIL 2020.

Myndighedernes anbefaling er fortsat, at man skal samles så få som muligt, og at man ikke skal samles unødigt.

NB: DKK vil lade det være op til den enkelte at vurdere, hvorvidt træning er en nødvendighed.

DKK indskærper dog, at tilhører man en risiko-gruppe, eller føler man sig syg, skal man naturligvis blive hjemme.

DKK opfordrer kredse, lokalafdelinger og specialklubber til at lade det være op til den enkelte instruktør, om vedkommende ønsker at genoptage undervisningen under nedenstående forudsætninger:

Den enkelte kan have (sundhedsmæssige) årsager til at ønske at blive hjemme, andre kan have forbehold for at påtage sig det ansvar for at opretholde afstandspåbuddet, man som autoritet i undervisningssituationen kan føle sig pålagt, og dette bør naturligvis respekteres.

Hvis kredse og klubber genoptager træningen, anbefaler DKK, at det sker ud fra hensyntagen til overholdelse af de af myndighedernes anbefalede afstandskrav samt retningslinjer fra DKK, som kan ses øverst på DKK´s samlede informationsside om COVID-19 her:

dkk.dk/corona

 

Opdatering:

Myndighederne har som led i indsatsen mod spredning af COVID-19 i Danmark taget en række tiltag med henblik på at nedbringe antallet af sociale kontakter, sikre behørig afstand mellem danskerne og øge effekten af social afstand. Påbuddet håndhæves af Politiet.

Politiet skriver følgende om udendørs træningsfaciliteter på den fælles myndighedsside, coronasmitte.dk:

"Må udendørs træningsfaciliteter etableres/benyttes?

Ja. Det er Rigspolitiets vurdering, at træningsfaciliteter, som befinder sig eller flyttes ud under åben himmel eller ud, så de ikke længere kan vurderes som værende placeret i et lokale, fortsat kan benyttes.

Hvis træningsfaciliteterne er offentligt tilgængelige, kan politiet, såfremt der befinder sig flere end 10 personer på træningsfaciliteterne, uden at der er tale om en egentlig aktivitet eller begivenhed, påbyde personerne at forlade stedet, hvis politiet skønner, at der er en særlig fare for smitte med COVID-19. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Afholdes der fælles træningsaktiviteter på et offentlig tilgængeligt sted, vil dette som udgangspunkt være omfattet af reglen om, at der ikke må deltage flere end 10 personer i en sådan aktivitet eller begivenhed.

Scroll til toppen