VI MANGLER BILLEDER AF SPANIELS

Har du et godt billede af din Spaniel uanset
om den er klappehund, jagthund eller
udstillings hund. Så send dine billeder til
flemming@spanielklubben-nordjylland.dk
 
 

Træning og aktiviteter vinter 2018.

Apporterings træning. Sportræning og dressur træning.
Skuer. Se mere under aktiviteter.
Tilmelding til skuer med videre. Se under aktiviteter.
 
 

Aktivitetplanen efterår og vinter 2018

Aktivitetsplanen er opdateret.
Se mere under "Aktiviteter" og kalender.
På forsiden vises kun de næste 3 aktiviteter.
 
 

Velkommen til Region Nordjyllands hjemmeside.

Vi håber, at du på denne side finder de
informationer du søger. Hvis ikke, er du
altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.
Har du gode ideer til aktiviteter eller
foredrag er du også altidvelkommen til at
kontakte bestyrelsen.
 
 

KONTAKT BESTYRELSEN HVIS DU HAR IDEER TIL AKTIVITETER

KOMMENDE AKTIVITETER

date Torsdag d. 17. januar 2019
time 19:00 - 20:00
venue Vodskov Kro, Smedepladsen 3, 9310 Vodskov, Danmark
description

Dagsorden jf. vedtægterne

Spanielklubben Region Nordjylland
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Regionsbestyrelsens formand aflægger beretning om regionsbestyrelsens virksomhed.
4. Regionskassereren fremlægger det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af regionsbestyrelsens medlemmer og suppleanter.
7. Valg af 1-2 revisorer
8. Eventuelt

Hanne Winther og Finn Nielsen har trukket sig fra Bestyrelsen.
Flemming Noer er på valg og ønsker ikke at genopstille.
Iben Fjordbak er på valg og genopstiller.

Claus Lyngby stiller sit kandidatur til rådighed som revisor.

Der skal vælges skal vælges 2 suppleanter.

Forslag, der ønskes behandlet på regionsgeneralforsamlingen, skal indsendes til regionsformanden senest 14 dage før regionsgeneralforsamlingen.

Vedtagelse og valg på regionsgeneralforsamlingen sker ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Det af dirigenten godkendte referat af regionsgeneralforsamlingen, samt meddelelse af regionsbestyrelsens sammensætning og konstituering, sendes inden 14 dage efter generalforsamlingen til Spaniel Klubbens bestyrelse. Regionsbestyrelsen offentliggør endvidere sammensætningen og konstitueringen i medlemsbladet.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

REGIONS NYT

OK BENZIN SPONSOR 

OK Benzin Danmark er igen blevet sponsor for Region Nordjylland. Hvis du vil støtte op om din region skal du henvende dig til bestyrelsen for at tegne et abonnement på et OK kort til at handle brændstof eller fyringsolie med. Derved støtter du op om Region Nordjylland.
 
HUSK AT DU KAN FINDE OS PÅ FACEBOOK UNDER GRUPPEN SPANIEKLUBBEN - REGION NORDJYLLAND
 
 —————————————————

 

REGIONEN MANGLER SPONSORER:
  
HVIS DU GERNE VIL STØTTE OP OM SPANIEKLUBBEN REGION NORDJYLLAND, SÅ VI MANGLER SPONSOR OG STØTTE.
KONTAKT FORMAND IBEN FJORBACK PÅ MOBIL
45 20774985. ELLER SEND EN MAIL TIL:
 
SKEMA OVER MULIGE SPONSORATER KAN HENTES HER
 
Regionen takker for DIN støtte!
Regionens konto i Spar Nord. Reg.nr. 9006 - konto 4574255398